ras svanar – Tips – Vad du behöver veta om avel svanar

Om du vill odla svanar, måste du ha tillräckligt med mark för de varelser som lever naturligt och bekvämt. Du bör skapa en fristad för svanarna så att de har gott om mat och husrum, friskt vatten där de kan simma och är säkra från rovdjur. Swans kommer livskamrat, så om du vill odla svanar, kommer du att börja med en manlig och kvinnlig svan.

När de ras, kommer honan lägger ägg och cygnets kläcks. Dessa är barn svanar. De lär sig att anpassa sig till livet genom att titta på föräldrarna. Den manliga svan blir en del av deras liv och hjälper vård för de små varelserna. När cygnets helt odlas, är de redo att lämna boet. Liksom är fallet med andra djur, föräldrarna är likgiltiga inför Cygnets vid förfall. Om du väljer att föda svanar, kan du sedan ta två av cygnets, manligt och kvinnligt, och föda upp dem med andra svanar av det motsatta könet.

När du föder svanar, kommer du vill vara försiktig så att du inte inavel. Medan vissa inavel är önskvärt att hålla egenskaper yttrar sig i visa hundar och andra djur, är det inte önskvärt för svanar och vilda djur. Du måste märka benen på svanarna som du föder upp så att du kan hålla koll på fåglarna och föda upp dem borta från familjen linjen. Eftersom de livskamrat, är det lättare att föda svanar än någon annan typ av djur. De kommer inte att avla med en annan svan när de är ihopkopplade.

Du måste vara säker på att du har en fristad för svanarna om du ska föda svanar. Du vill också se till att de har gott om utrymme att leka och massor av mat. Det är bäst att föda svanar i en naturlig miljö än att försöka föda upp dem i burar eller fållor. Dessa är inte varelser som bör bur. Deras vingar kan klippas om du är orolig med dem som vistas på din fastighet, men du vill inte hålla dem instängda på nära håll eftersom det inte kommer bådar gott för sund avel. Detta är något som andra som kan vara intresserade av att köpa dina svanar kommer att ta hänsyn också.

Genom att skapa en fristad som har gott om färskt vatten, tak över huvudet och mat, kan du föda svanar enkelt och skapa ett fågelskyddsområde för dessa varelser samtidigt. Svanar är mycket eleganta och graciösa fåglar och kommer att vara en tillgång till någon egendom där det finns en kropp av vatten och utrymme för de varelser allemansrätten.